Vores værdier

Glæde:

Værdien Glæde er meget vigtig for os når vi
udfører vores arbejde, det giver os lyst til at
yde optimalt.

Udfordringer:

Er det der skaber udvikling og fornyelse hos os.
Det gør at vi bliver bedre og klogere, kan løse
større og måske mere spændende opgaver.

Respekt:

Vi gør vores yderste for at alle i teamet føler
sig vellidt og derved også yder meget mere.

Selvstændighed:

Vi kan planlægge vores egen dag, med respekt
for andres opgaver.