Sikkerhedsskilte

Sikkerhedsskilte er skilte der anviser særlige risici i forbindelse med færdsel på arbejdspladsen. Det kan være både evakueringsskilte, flugtvejsskilte, påbudsskilte, forbuds- og brandskilte mv. 
 
Et af de mest almindelige sikkerheds skilte er et "Exit skilt", et grønt skilt med en hvid person gående i pilens retning, hvor pilen indikerer en udgang / nødudgang. Dette skilt er også en del af standard-skiltningen i forbindelse med love om brandsikring da alle udgang skal være lette at finde i tilfælde af evakuering som følge af brand. 
 
Det er essentielt for sikkerheden, at der er opsat korrekt brandskiltning og korrekt sikkerhedsskilt, da en god skiltning kan være med til at afhjælpe alvorlige ulykker. De rigtige brandskilte og sikkerhedsskilte skaber desuden tryghed blandt medarbejdere og besøgende på arbejdspladsen. 
 
Der kan være forskellige behov for omfanget af sikkerheds skilte. Der kan f.eks. være områder på en arbejdsplads hvor der er krav om høreværn, hjelm og sikkerhedssko, eller der kan være farlige kemikalier hvortil der både er skiltning om at de kan ætse og vejledninger i tilfælde af uheld. Der kan også være arbejdspladser hvor der blot skal skiltes efter nærmeste udvej/exit.

Vi kan også løse dit skilteprojekt

Få en individuel løsning, tilpasset præcis dit behov.

Se produkter  >       Kontakt os  >

Jakob Lund

Direktør

   jakob@lundskilte.dk    69 13 53 20