Rørafmærkning

Rørafmærkning er en type afmærkning, der fortæller hvad der løber i virksomhedens rørsystemer. Afmærkningen er vigtig ved komplekse rørføringer, samt hvor der løber farlige væsker igennem rørene. Selve afmærkningen er et klistermærke, som tydeligt og hurtigt giver vigtige informationer om stoffets type, og den retning væsken bevæger sig i.
 
Ved uheld med farlige stoffer er det vigtigt, at rørafmærkningen giver mulighed for en hurtig og korrekt indsats, således at man kan starte med at lukke for spildet i den rigtige ende af lækken, samt informere og evakuere personer, hvis nødvendigt.
 
Afmærkning af rør giver ligeledes mulighed for at følge et produkt gennem hele virksomheden, idet afmærkningen er ens igennem hele virksomhedens rørsystem.
 

Vi kan også løse dit skilteprojekt

Få en individuel løsning, tilpasset præcis dit behov.

Se produkter  >       Kontakt os  >

Jakob Lund

Direktør

   jakob@lundskilte.dk    69 13 53 20