Farliggods opmærkning

Farligt gods skal tydeligt mærkes med beskrivende skilte der indikerer hvorfor netop denne kasse/beholder/cylinder er farlig. Det er vigtigt for personen der transporterer det farlige gods at man kan se hvordan man skal behandle det for at undgå uheld, eller om man skal tage specielle forholdsregler.
 
Det farlige gods skal opmærkes efter gældende datablade for det enkelte produkt. Lund Skilte kan assistere virksomheden med korrekt opmærkning ud fra de datablade, som produkterne leveres med ifølge gældende lovgivning.
 
Alle disse former for farligt gods skal tydeligt opmærkes så man ikke er i tvivl om hvilken type farligt gods man har med at gøre, da dette under forkert behandling kan have alvorlige konsekvenser.
 

Vi kan også løse dit skilteprojekt

Få en individuel løsning, tilpasset præcis dit behov.

Se produkter  >       Kontakt os  >

Jakob Lund

Direktør

   jakob@lundskilte.dk    69 13 53 20